Sriracha Construction Public Company Limited บริษัท ศรีราชาคอนสตรัคชั่น จำกัด (มหาชน) Facebook
         

 

บมจ.ศรีราชาคอนสตรัคชั่น (SRICHA) ก่อตั้งเมื่อปี 2537 โดยกลุ่มทีมงานวิศวกรที่มีความเชี่ยวชาญเพื่อดำเนินธุรกิจงานก่อสร้างโลหะในโรงงานอุตสาหกรรมขนาดใหญ่ (Mechanical Construction) แบบครบวงจร ได้แก่ งานออกแบบรายละเอียดทางวิศวกรรม งานจัดหาวัตถุดิบในการผลิต โดยมุ่งเน้นการรับงานก่อสร้างโลหะในโรงงานอุตสาหกรรมเป็นหลัก


ด้วยทุนจดทะเบียน 310 ล้านบาท บริษัทฯมีจุดเด่นอยู่ที่ทีมงานวิศวกรระดับสูงที่มีประสบการณ์ในงานรับเหมาก่อสร้างงานโลหะหรือเครื่องกลมากกว่า 20 ปี ความสามารถในการรับงานที่ใช้ความเชี่ยวชาญสูง และสามารถส่งมอบงานได้ตรงเวลา รวมถึงสถิติการทำงานก่อสร้างที่ปลอดภัยไม่มีอุบัติเหตุ และมีประสบการณ์รับเหมาก่อสร้างโรงงานมากว่า 50 โครงการ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในอุตสาหกรรมพลังงาน โรงกลั่นน้ำมัน โรงไฟฟ้า โรงงานปิโตรเคมี โรงถลุงแร่ โรงงานอาหารและเกษตรขนาดใหญ่ และได้รับความเชื่อมั่นไว้วางใจจากบริษัทรับเหมาก่อสร้างระดับโลก อาทิ บริษัทฟอสเตอร์ วีลเลอร์ และ บริษัทเบคเทล จากสหรัฐอเมริกา และบริษัทเจจีซี (JGC) จากประเทศญี่ปุ่น ขณะนี้บริษัทฯมีกำลังการผลิตโครงสร้างเหล็กระดับสูงถึง 20,000 ตันต่อปีและกำลังการผลิตและติดตั้งระบบท่อ 1,000,000 db ต่อปี

 

 

บมจ.ศรีราชาคอนสตรัคชั่น มีหลักการพื้นฐานว่าสิ่งสำคัญที่สุดในด้านคุณภาพคือการสร้างความพึงพอใจสูงสุดให้กับลูกค้าของเรา ตามข้อตกลงและเงื่อนไขที่กำหนดไว้ เราแสดงออกถึงความมุ่งมั่นในด้านคุณภาพโดยการคัดสรรพนักงานที่มีประสบการณ์และการฝึกอบรมที่เหมาะสมกับงาน ควบคู่ไปกับการแสวงหามาตรฐานที่สูงขึ้นของระบบบริหารจัดการด้านคุณภาพ


เรามุ่งมั่นในการสร้างสรรค์ผลงานที่ดีที่สุดเพื่อตอบสนองกับความต้องการของลูกค้าตามสัญญาและกฎระเบียบของโครงการ รวมทั้งการตรวจสอบและวิเคราะห์ เพื่อป้องกันปัญหาด้านคุณภาพที่อาจจะเกิดขึ้น


นอกจากนี้เรายังมุ่งมั่นที่จะส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นทั้งในเวลางานและนอกเวลางานสำหรับพนักงานทุกคน


เพื่อให้บรรลุคำมั่นสัญญาดังที่กล่าว ระบบบริหารจัดการด้านคุณภาพ ถือเป็นส่วนหนึ่งที่มีความสำคัญของธุรกิจของเรา เรามีการทบทวนและประเมินระบบของเราอย่างสม่ำเสมอ รวมทั้งการปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง เพื่อคุณภาพสุงสุดของผลิตภัณฑ์และบริการของเรา


สิ่งที่สำคัญอย่างยิ่งคือพนักงานทุกคนจะต้องให้สนับสนุนนโยบายการดำเนินการของระบบบริหารจัดการด้านคุณภาพอย่างเต็มที่และมีความรับผิดชอบในการปฏิบัติงานตามที่ได้รับมอบหมายให้มีคุณภาพและประสิทธิภาพสูงสุด

 

หัวข้อ
ดาวน์โหลด
นโยบายต่อต้านคอรัปชั่น